05/12/2022

Thư viện Đại học Y Hà Nội tham dự Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật số Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 24

Ngày 30/11/2022, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội đã tham dự Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật số Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 24 (ICADL 2022) với chủ đề "Từ thư viện truyền thống đến thư viện ảo: Tăng cường trí thong minh trong thư viện số". Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Thư viện và Tri thức số của Đại học Quốc gia Hà Nội bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Với chủ đề "Từ thư viện truyền thống đến thư viện ảo: Tăng cường trí thông minh" và “Hội nghị AP-iConference”, ICADL 2022 có sự tham gia trực tiếp của hơn 100 nhà nghiên cứu đầu ngành về thư viện số, quản trị tri thức số ở Mỹ, châu Âu, châu Á Thái Bình Dương và 200 khách trong nước gồm lãnh đạo các trường đại học Việt Nam, Giám đốc thư viện, các nghiên cứu sinh và sinh viên ngành quản trị thông tin và quản trị tri thức, thư viện học, lưu trữ học. Ngoài ra, Hội nghị cũng có sự tham dự trực tuyến của hơn 1000 khách.

Hội nghị đã diễn ra các phiên trao đổi học thuật với các chủ đề như: Lưu trữ & Quản trị Dữ liệu, Phân tích Dữ liệu Thông minh.