16/12/2022

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham dự

Ngày 15/12/2022, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội tham dự "Hội thảo bản quyền Tài liệu số và Tổng kết hoạt động NALA năm 2022" do Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) tổ chức tại Học viện Ngân hàng.

Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội vinh dự là 1 trong 25 Thư viện nhận Bằng khen đạt danh hiệu "Thư viện hoàn thành xuất sắc".