30/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

Tết Dương lịch năm 2023 nghỉ từ ngày Chủ nhật - Thứ 2 (01/01/2023 - 02/01/2023). Thư viện mở cửa lại vào ngày Thứ 3 (03/1/2023)

                                                                                                                                                          Thư viện kính báo!