03/01/2023

THÔNG BÁO NGỪNG PHỤC VỤ NGOÀI GIỜ TỪ NGÀY 03/01/2023

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng phục vụ ngoài giờ

- Từ ngày 03/01/2023 Thư viện làm việc giờ hành chính, Không phục vụ ngoài giờ để chuyển Kho sách Tầng 2.

- Thời gian phục vụ ngoài giờ lại: Thông báo sau.

                                                                                                                                TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO !