16/01/2023

THÔNG BÁO NGỪNG PHỤC VỤ NGOÀI GIỜ TỪ NGÀY 16/01/2023

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng phục vụ ngoài giờ

- Từ ngày 16/01/2023 Thư viện làm việc giờ hành chính, không phục vụ ngoài giờ.

- Thời gian phục vụ ngoài giờ lại: Thông báo sau.

                                                                                                                                TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO !