17/05/2023

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Luận văn, luận án là nguồn tài liệu tham khảo quý giá, Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội xin chia sẻ cùng bạn đọc một số CSDL cung cấp luận văn, luận án miễn phí trên thế giới.

1. DART-Europe E-thesis Portal

Website: https://www.dart-europe.org

Truy cập tới 1,3 triệu luận văn, luận án truy cập mở từ 580 trường Đại học ở 29 quốc gia châu Âu.

2. ProQuest Thesis and Dissertations Global

Website: https://www.proquest.com/?defaultdiss=true

PQDT Open có hơn 60 ngàn nhan đề luận văn, luận án truy cập mở.

3. Open Access Theses and Dissertations

Website: https://oatd.org/

OATD hiện có hơn 6 triệu luận văn, luận án từ hơn 1.100 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu.

4. EBSCO Open Dissertations

Website: https://biblioboard.com/opendissertations/

EBSCO Open Dissertations hiện có hơn 1,5 triệu luận văn, luận án từ 320 trường.