20/06/2023

THÔNG BÁO SỬ DỤNG NGUỒN TIN ĐIỆN TỬ CỦA NASATI

Hiện nay Thư viện đã trang bị Account truy cập nguồn tin điện tử của Nasati từ ngày 11/4/2023 đến ngày 11/4/2024 (truy cập tại Thư viện). Link truy cập: https://db.vista.gov.vn/.

Cổng truy cập nguồn tin điện tử của Nasati cho phép các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giảng viên và học viên, sinh viên truy cập từ xa tới các công bố khoa học trong nước của các tác giả Việt Nam, đọc thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các cấp được thực hiện bằng ngân sách nhà nước và tiếp cận hàng triệu kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới thông qua các cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế. 

Kính đề nghị Quý bạn đọc cần truy cập CSDL này liên hệ với cán bộ Thư viện tại quầy thủ thư phòng Đọc 207 và phòng Đọc 320 để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!