29/08/2023

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2023

Thư viện trân trọng thông báo tới các bạn Học viên, sinh viên về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 01/9/2023 (Thứ 6) đến hết ngày 04/9/2023 (Thứ 2).

- Thời gian mở cửa trở lại: Thứ Ba ngày 05/9/2023.

                                                                                                                                    Trân trọng thông báo!