16/04/2024

Thư viện thông báo nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Theo thông báo của Ban Giám hiệu Nhà trường nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2024 như sau:

Nghỉ ngày thứ 5 - 18/4/2024.

Thư viện mở cửa lại vào ngày Thứ 6 (19/4/2024).

                                                                                                                                                                  Trân trọng!