23/04/2024

Thư viện thông báo nghỉ ngày Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2024

Theo thông báo của Ban Giám hiệu nhà trường nghỉ ngày Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2024 như sau:

Nghỉ từ ngày thứ 7 (27/4/2024) đến hết ngày thứ 4 (01/5/2024).

Thư viện mở cửa lại vào ngày Thứ 5 (02/5/2024).

                                                                                                                                                                  Trân trọng!