24/06/2024

LỊCH PHỤC VỤ HÈ NĂM 2024

Theo thông báo của Nhà trường, lịch nghỉ hè của sinh viên từ ngày 01/7/2024 - 11/8/2024.

- Thư viện không phục vụ ngoài giờ và Thứ 7 tại phòng Đọc tầng 2 từ ngày 01/7/2024.

- Tất cả các bộ phận vẫn phục vụ bình thường trong giờ hành chính từ Thứ 2 - Thứ 6.

                                                 Thư viện kính báo!