CSDL liên kết Bneuf

I. Thư viện giới thiệu tới các Thầy cô và các bạn học viên, sinh viên hướng dẫn sử dụng nguồn tài liệu Thư viện số Bneuf (Kho dữ liệu số của AUF)

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện số:
https://www.youtube.com/watch?v=DRJ02cyq-9s
La bibliothèque numérique (BNEUF - https://bneuf.auf.org) offre un accès facile et gratuit à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et cul...

2. Hướng dẫn sử dụng danh mục chuyên gia:

https://www.youtube.com/watch?v=AxbwWStBZW8&t=15s
La bibliothèque numérique (BNEUF) offre un accès facile et gratuit à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et culturelles. Ces ressources...
3. Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội Bneuf:
La bibliothèque numérique (BNEUF - https://bneuf.auf.org) offre un accès facile et gratuit à des ressources documentaires, pédagogiques, scientifiques et cul...

II. Thư viện xin giới thiệu với bạn đọc một số CSDL truy cập trên thế giới, qua đó giúp bạn đọc có thêm một kênh thông tin tham khảo tài liệu Tiếng Pháp.

1. https://www.ooreka.fr/univers/sante
2. https://www.doctissimo.fr
3. http://sante.lefigaro.fr
4. https://www.lemonde.fr/sante/
5. https://www.elsevier-masson.fr/ 
6. https://www.vg-librairies.fr