24/05/2016 09:52:51

Điều trị và chăm sóc sơ sinh

Cuốn sách là tài liệu cơ bản về sơ sinh học và chu sinh học với những kiến thức cập nhật nhất hiện nay được đưa vào áp dụng tại Khoa Nhi và Khoa Sản Bệnh viện Bạch Mai. Sách gồm 3 phần: Bệnh lý thường gặp; các kỹ thuật và chăm sóc sơ sinh; một số chỉ số bình thường ở trẻ sơ sinh.