24/05/2016 09:54:27

Đột quỵ não

Cuốn sách tập hợp 31 chủ đề trong lĩnh vực đột quỵ do các tác giả có kinh nghiệm viết bài. Đây là một công trình khoa học tập hợp các kiến thức về chẩn đoán, xử trí và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ não, chú trọng vào công tác thực hành lâm sàng.