24/05/2016 09:55:50

Phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật trong thực hành nội khoa bệnh phổi

Trình bày các khái niệm cơ bản cũng như cách chẩn đoán, điều trị các bệnh về phổi như ho, viêm phổi cộng đồng người lớn, áp-xe phổi...