24/05/2016 10:00:19

Ung thư biểu mô tế bào gan

Trình bày dịch tễ, nguyên nhân và dự phòng ung thư biểu mô tế bào gan; các phương pháp sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.