04/10/2017 02:10:22

Thông báo về việc tạm đóng cửa Phòng Máy tính tầng 3

Hiện nay Phòng Máy tính tầng 3 đang trong giai đoạn sửa chữa nên tạm thời đóng cửa từ ngày 25/9/2017. Khi nào hoàn thành Thư viện sẽ thông báo đến Quý bạn đọc sau.

Trân trọng cảm ơn!