09/04/2018 04:20:43

Khảo sát ý kiến bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút đông đảo bạn đọc đến với thư viện, Thư viện trường Đại học Y Hà Nội thực hiện việc lấy ý kiến bạn đọc về việc phục vụ của thư viện qua phiếu khảo sát.

Rất mong nhận được những ý kiến bằng cách truy cập vào đường link dưới đây và tích vào ô tình huống trả lời trong nội dung bảng hỏi.

https://goo.gl/forms/1fk626Gg5WA4nWyS2