06/08/2018

Thư viện thông báo lịch mở cửa từ ngày 06/8/2018

Thư viện thông báo tới các bạn học viên, sinh viên lịch mở cửa từ ngày 06/8/2018 như sau:

- Từ Thứ 2 đến Thứ 6:

Thời gian: Sáng 7h30 - 11h30

                 Chiều 13h30 - 16h30

                 Tối 18h - 21h30

- Thứ 7:

Thời gian: Sáng 7h30 - 11h30

                 Chiều 13h30 - 16h30

                                                                               Thư viện kính báo!