04/03/2019

Hướng dẫn sử dụng CSDL Hinari

Chương trình HINARI được xây dựng bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). HINARI bắt đầu được triển khai từ tháng 1 năm 2002, với 1500 tạp chí của 6 nhà xuất bản lớn trên thế giới là Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag and John Wiley nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các quốc gia đang phát triển đến một trong những bộ sưu tập các ấn phẩm sinh-y và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Hơn 6400 các ấn phẩm xuất bản sẽ được đưa đến với các viện nghiên cứu sức khỏe tại 108 quốc gia, với các lĩnh vực có ích cho hàng ngàn những người làm việc thuộc mảng nghiên cứu, và do đó, sẽ góp phần tăng cường sức khỏe của toàn thế giới.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HINARI

Để truy cập Hinari bạn đọc vui lòng liên hệ KS. Nguyễn Thu Trang tầng 3 - Phòng 320 Thư viện Tòa nhà ký túc xá 15 tầng  SĐT 024.3.8523798 số máy lẻ 172 và tuân thủ những qui định sau đây:
1. Bạn đọc phải là giảng viên, cán bộ, sinh viên các loại hình đào tạo của trường Đại học Y Hà Nội;
2. Không sử dụng Hinari cho mục đích thương mại.
Ngoài những qui định trên bạn đọc cần tham khảo qui định đầy đủ của Hinari tại đây