12/12/2019

THƯ VIỆN THÔNG BÁO HẾT THỜI GIAN DÙNG THỬ CSDL UPTODATE

Từ ngày 13/12/2019 đã hết thời gian dùng thử Cơ sở dữ liệu UpToDate, đề nghị các đơn vị và Quý Thầy Cô sau khi đã dùng thử Cơ sở dữ liệu UpToDate có nhu cầu đăng ký truy cập CSDL vui lòng trả lời vào phiếu khảo sát theo đường link sau để Thư viện tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu:

Đường link phiếu khảo sát dùng thử CSDL UpToDate dành cho đơn vị: forms.gle/tMfvbuduXpsp5bKW8
Đường link phiếu khảo sát dùng thử CSDL UpToDate dành cho cá nhân: forms.gle/q34gNHonBEEyhrBx8
Thời gian: Từ ngày 13/12/2019 đến ngày 31/12/2019.
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:
CN. Nguyễn Thu Trang
Điện thoại: 0904223803
Email: thutrang@hmu.edu.vn