13/10/2022

Thông báo về việc sử dụng CSDL điện tử Elsevier BV-ClinicalKey

Kính gửi: Các đơn vị, Quý Thầy Cô, các Anh chị Học viên, Sinh viên

Nhằm hỗ trợ hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của học viên và sinh viên nhà trường, Thư viện được bổ sung 1 số mã kích hoạt để truy cập tại Thư viện vào cơ sở dữ liệu điện tử Elsevier BV-ClinicalKey trong thời gian 01 năm. 

Link truy cập: http://www.clinicalkey.com/student/nursing

Cơ sở dữ liệu ClinicalKey của Nhà xuất bản Elsevier là cơ sở dữ liệu điện tử hỗ trợ giảng dạy và đào tạo sinh viên chuyên ngành điều dưỡng. Đây là một nền tảng giáo dục tương tác sinh động với nội dung đáng tin cậy và các công cụ học tập toàn diện.

Cơ sở dữ liệu cung cấp các nội dung bao gồm:

~ 107 giáo trình Điều dưỡng nổitiếng bao gồm 37 chuyên ngành liên quan từ giải phẫu và sinh lý học đến Y tế công cộng.

~ 30 giáo trình Hộ sinh cốt lõi dành cho sinh viên.

~ Hơn 25.000 hình ảnh có độ phân giải cao, được mở khóa và có thể khám phá để học trực quan và 300 video chuyên ngành.

Thư viện thông báo đến các Thầy Cô, các Anh chị học viên, sinh viên được biết để truy cập CSDL điện tử trên tại Thư viện.

Trân trọng thông báo.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI