30/01/2023

THÔNG BÁO PHỤC VỤ NGOÀI GIỜ TỪ NGÀY 06/02/2023

THÔNG BÁO

- Từ ngày 27/01/2023, Thư viện bắt đầu mở cửa phục vụ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

- Từ ngày 06/02/2023, Thư viện mở cửa phục vụ ngoài giờ tại Phòng Đọc tầng 2:

+ Thứ 2 - Thứ 6: Từ 18h - 22h

+ Thứ 7: Sáng từ 07h30 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h

                                                                                                                                TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO !