02/06/2023

THÔNG BÁO HOÀN TẤT BẢO TRÌ WEBSITE

Hiện nay, Website Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội đã bảo trì xong và đi vào hoạt động trở lại bình thường từ ngày 02/6/2023.

Các bạn học viên, sinh viên có thể truy cập để tra cứu tài liệu cũng như đọc tài liệu số online phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Trân trọng!